Laktoferyna, a działanie przeciwwirusowe

Przeciwwirusowe działanie laktoferyny

Laktoferyna to białko o wielu właściwościach. Jej działanie przeciwwirusowe jest znane i eksplorowane przez naukowców od dziesiątek lat.

Liczne badania kliniczne in vitro i in vivo dowodzą, że laktoferyna potrafi hamować rozwój infekcji o podłożu wirusowym na kilka sposobów.

Przeciwwirusowe mechanizmy działania laktoferyny obejmują:

  • jej bezpośrednią interakcję z cząsteczką wirusa,
  • blokowanie receptorów na powierzchni komórki gospodarza uniemożliwiające interakcję/połączenie wirusa ze specyficznym dla niego receptorem. np. ospłaszczanie wirusa,
  • stymulację odpowiedzi odpornościowej organizmu, blokującej możliwość namnażania wirusa[1].


W efekcie powyższych działań możliwość wnikania wirusa do komórek organizmu ludzkiego jest zablokowana, a co za tym idzie, wirus nie ma możliwości rozmnażania się i dalszego rozprzestrzeniania.

Działanie przeciwwirusowe laktoferyny badano z zastosowaniem jej bydlęcego wariantu. Wykazano ją m.in. przeciwko tak powszechnym i niebezpiecznym wirusom jak wirusy zapalenia wątroby typu B i C, rotawirusy, HPV, a nawet HIV czy koronawirusy, w tym SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2[2],[3].

Wiele badań prowadzonych w latach 2020-2021 wskazuje, że udowodnione właściwości przeciwwirusowe laktoferyny czynią ją potencjalnym środkiem profilaktycznym oraz terapeutycznym wobec COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2[4],[5],[6].

Wyniki badań wykazują także, że laktoferyna pochodzenia bydlęcego stosowana doustnie daje pozytywne efekty w walce ze spektrum wirusów i stanami zapalnymi, jednocześnie charakteryzując się dużym bezpieczeństwem stosowania[7],[8].


[1] Chang R. i wsp. Lactoferrin as potential preventative and adjunct treatment for COVID-19., Int J Antimicrob Agents. 2020 Sep; 56(3): 106118.

[2] Tamże.

[3] Mann J. i Ndung’u T. The potential of lactoferrin, ovotransferrin and lysozyme as antiviral and immune-modulating agents in COVID-19? Future Virol. 2020 Sep: 10.2217/fvl-2020-0170.

[4] AlKhazindar M., Elnagdy S. Can lactoferrin boost human immunity against COVID-19? Pathog Glob Health. 2020 Jul; 114(5): 234-235.

[5] Costagliola G. i wsp. Could nutritional supplements act as therapeutic adjuvants in COVID-19? Ital J Pediatr 2021 Feb 15; 47(1): 32.

[6] Chang R. i wsp. dz. cyt.

[7] Tamże.

[8] Campione E. i wsp. Lactoferrin as Protective Natural Barrier of Respiratory and Intestinal Mucosa against Coronavirus Infection and Inflammation. Int J Mol Sci 2020 Jul 11; 21(14): 4903.

0 Points